Contact ons
← Terug naar Blogs, Podcasts & News

Circulair Facility Management: winst voor iedereen, maar ook een uitdaging.

  • Circulair Facility Management

Mike weet alles over Circulariteit. Contact hem via mike@measuremen.io

Aan de slag gaan met Circulair Facility Management binnen je organisatie levert alle partijen winst op: je collega’s, jou als facility manager, je werkgever en zelfs onze maatschappij als geheel. Het betekent echter ook een grote uitdaging. In onderstaande blog leggen we uit welke uitdagingen we zien om met Circulair Facility Management te starten.

Daarvoor beginnen we met het grotere geheel. Vanuit het inzicht dat grondstoffen steeds schaarser worden en dat bovendien het winnen ervan het milieu onnodig belast, wint de circulaire economie –waarbij het draait om het in een zo goed mogelijke staat hergebruiken van producten – steeds meer terrein.

Bij Circulair Facility Management draait het om het behouden en maximaal benutten van de producten – de activa – op de werkplek. Dit biedt je organisatie op twee gebieden voordelen: ten eerste, en vooral extern gericht: het draagt bij aan de reductie van de CO2-uitstoot. In een tijd waarin we door media en consument steeds meer worden aangesproken op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zal jouw werkgever maar al te graag in een persbericht of jaarverslag positieve cijfers hierover willen vermelden. En ten tweede, en vooral intern gericht: het draagt bij aan lagere inkoopkosten, een gegeven dat bij jouw CFO een glimlach op zijn gezicht zal toveren. 

Ook voor jou als Facility Manager biedt Circulair Facility Management voordelen, die vooral samenhangen met het toenemend belang van jouw rol binnen je organisatie. Zo plaatst een overgang naar een circulaire economie – en dus ook Circulair Facility Management – jouw als Facility Manager meer in de stoel van de bestuurder, waardoor je meer strategisch moet worden en op behoeften moet inspelen. Daarnaast zal je bij Circulair Facility Management moeten gaan nadenken over de impact die jouw beslissingen maken in een organisatie die eerder waardegedreven dan kostengedreven zal zijn. Je gaat namelijk functioneren in een organisatie waarbij de primaire focus niet meer ligt op de kortetermijndoelstelling van kostenbesparing, maar op de langetermijndoelstelling van met de organisatie waarde toevoegen aan de mondiale milieudoelstellingen door circulair te gaan werken. En tenslotte word je door het toepassen van Circulair Facility Management steeds meer een resourcemanager, die zorgdraagt voor een correcte verwerking van alle grondstoffen en kantoorbenodigdheden, en die activa aanschaft met het toekomstig gebruik in gedachten. Deze drie veranderingen zullen uiteindelijk leiden tot verbeterde processen, waarvan zowel jij als je werkgever profiteren.

Circulair Facility Management biedt ook je collega’s voordelen. Het helpt hen bij het maken van duurzame keuzes, zowel op hun werk als privé. En het draagt bij aan een andere mindset die ze bewuster en uiteindelijk gelukkiger en daardoor productiever maakt. Van die combinatie tussen een circulaire organisatie, een circulair FM team en een circulair denkende medewerker profiteert tenslotte ook de maatschappij als geheel.

Uitdaging

Circulair Facility Management gaat echter niet vanzelf. Want allereerst moet de basis op orde zijn. Zo moet er een overzicht zijn van alle activa op de werkplek, en moet er een kwaliteitscontrole zijn per element. Uitgangspunt daarbij is om per bedrijfsmiddel de levensduur te maximaliseren door onderhoud en reparatie uit te voeren. En bij de aanschaf van nieuwe activa moet de afdeling Inkoop binnen FM voortaan het toekomstig gebruik in gedachten houden. Is dat allemaal geregeld, dan is de basis gelegd voor een langetermijninvesteringsplan en het implementeren van een circulaire strategie in de werkomgeving. 

Kortom: genoeg redenen om aan de slag te gaan! Maar met welke tool leg jij de juiste basis voor Circulair Facility Management?  

Scroll naar boven