Contact ons
← Terug naar Blogs, Podcasts & News

Is meten weten?

  • Werkplek Data & Inzichten

Auteur: Vincent le Noble

Vincent le Noble is onze Oprichter & CEO. Contact hem via vincent@measuremen.io

De Nederlandse uitdrukking “Meten is Weten!” is een veelvoorkomend gezegde, het impliceert dat als je iets niet weet, je het gewoon moet meten! Het Engelse equivalent is “Numbers tell the tale”. Bij Measuremen zijn we het natuurlijk volledig eens zijn met deze stelling, het is zelfs één van de kernwaarden van ons bedrijf. Meten zou eenvoudig mogelijk moeten zijn. Maar hoe langer we meten, hoe meer we leren hoe uitdagend echt goed meten kan zijn. Het meten moet goed gebeuren om te krijgen wat je nodig hebt. Stel je eens voor dat je het succes van jouw organisatie wilt meten. Dus, je vraagt je verkoopmanager: “Hoe succesvol is ons bedrijf?” Haar antwoord kan dan zijn: “We hebben deze maand 230 items verkocht! Nogal succesvol!” Daar kan ze gelijk in hebben. Nu stelt je dezelfde vraag aan je HR-manager. Hij zou kunnen zeggen: “Nou, we hebben drie mensen met burn-outs, niet zo succesvol dus.” Daar heeft hij ook gelijk in. Je kunt dezelfde vraag stellen aan verschillende managers en je krijgt allemaal verschillende antwoorden, ook al geven ze allemaal hun juiste antwoord. Het kan dus zijn dat er iets mis is met de vraag: “succes” is een subjectieve term die vanuit verschillende invalshoeken kan worden benaderd.

Meten wat belangrijk is

Elke manager in een organisatie heeft een persoonlijke definitie voor het succesvol uitvoeren van zijn of haar werk. Je kunt proberen hun succes te meten door middel van een kwantitatieve “variabele”. Voor gebouwbeheerders zouden hun variabelen mogelijk kunnen zijn: kosten per vierkante meter/voet, bezettingsgraad of werkervaring. Maar één ding meten en dat definiëren als je succes, is misschien te simplistisch. Als je je te veel op een reeks variabelen richt, kun je sommige andere variabelen, die je niet hebt gemeten, over het hoofd zien (en opgeven). Als je je bijvoorbeeld alleen op de variabele “kosten van de werkplek” richt, vergeet je misschien de kosten van de ruimte. Bovendien kan het zijn dat je door op bepaalde variabelen (de werkplek) bespaart, de productiviteit van de werknemers negatief beïnvloed wordt. De HR-manager, die zich op deze variabele richt, is daar misschien behoorlijk pissig over. Daarom kan het hebben van een reeks variabelen, het af en toe in- en uitzoomen en het nemen van verschillende perspectieven je een bredere en volledigere aanpak geven. Maar pas op, een nauwe samenwerking tussen verschillende managers kan hier het gevolg van zijn!

Metingen als indicatoren

Metingen zijn altijd indicatoren voor iets dat mogelijk actie vereist. Het zien van hoge bezettingsgraden in jouw gebouw bijvoorbeeld, zou je het gevoel kunnen geven dat er iets mis is. Een hoge bezettingsgraad heeft voor- en nadelen. Als je bijvoorbeeld een paar bureaus in een enorme ruimte hebt, is een hoge bezettingsgraad misschien niets om je bezorgd over te maken. De figuur hier toont twee kamers met dezelfde bezettingsgraad, maar met totaal verschillende omstandigheden. Als je dit ziet, dan kun je je ook voorstellen hoe andere factoren (zoals scheidingswanden, activiteiten of plaatsing van de bureaus) van invloed zijn op het “probleem” van een hoge bezettingsgraad. Daarom moet je zich realiseren dat het echte leven complex is en dat één objectieve meting misschien niet de hele situatie weergeeft. Er zijn veel factoren die elkaar beïnvloeden, waardoor het soms moeilijk is om een directe betekenis te geven aan jouw metingen.

Geavanceerde metingen

Hoewel één meting misschien niet veel zegt over jouw organisatie, verhogen meerdere metingen wel het nut van je metingen. Wanneer je meerdere metingen tegelijk uitvoert, kun je beginnen met het berekenen van verhoudingen. Bijvoorbeeld, het aantal werknemers verdeeld over de bureaus, in vergelijking met het oppervlak (zie figuur), geeft je de relatieve bezetting, wat een meer bruikbare statistiek zou kunnen zijn. Ten tweede geeft het meten van meerdere malen per dagen, maanden en jaren inzicht in hoe de zaken in de loop van de tijd veranderen. Door herhaling worden metingen nuttig omdat ze je relatieve verandering laten zien. Je weet hoe het vroeger was, en kunt zien hoe het nu is. De variatie in variabelen kan je zinvolle inzichten geven in hoe snel dingen kunnen veranderen en welke factoren van invloed zijn op de verandering.

Conclusies

Het meten van jouw organisatie geeft je altijd méér objectieve informatie over de stand van zaken, dan als je niets meet. Echter, het is belangrijk om na te denken over wat er gemeten moet worden en hoe het gebruikt kan worden. Als de gegevens op de juiste manier worden gebruikt, kunnen ze een grote steun zijn bij het nemen van beslissingen. Bij Measuremen bieden we vele manieren om datgene te meten dat je wilt meten. We kunnen allerlei relevante werkplekvariabelen meten door middel van verschillende methodieken en technologieën van valide en bruikbare metingen. Door middel van inzichtelijke, interactieve datavisualisaties kunt u de gegevens goed gebruiken om de besluitvorming op de meest zinvolle manier te ondersteunen.

Scroll naar boven