Contact ons
← Terug naar Blogs, Podcasts & News

Verantwoord verantwoording afleggen

  • Circulair Facility Management

Auteur: Justin Timmer

Vond je deze inzichten interessant?
Contact Justin Timmer voor een onderzoekssamenwerking via justintimmer@measuremen.io

Organisaties moeten steeds meer verantwoording afleggen over hun acties en voortgang op duurzaamheid en circulariteit van hun organisatie. Omdat er wettelijk bepaalde klimaatdoelen moeten worden gehaald, maar ook omdat de publieke opinie dat van hen verlangt en omdat – niet onbelangrijk in deze tijd van schaarste aan goed personeel – transparantie en verantwoording over duurzaamheid belangrijke keuzecriteria zijn geworden voor de huidige generatie om wel of niet voor een werkgever te kiezen.

Om al deze bovengenoemde redenen heeft een organisatie er dus alle belang bij om verantwoord verantwoording af te leggen over duurzaamheid en circulariteit. Hoeveel CO₂ bespaart de organisatie per jaar door over te schakelen naar elektrisch rijden, door energie te besparen en door zijn meubilair te hergebruiken?

Daar waar de eerste twee gemakkelijker in beeld zijn te brengen, zijn er bij de derde uitdaging wat meer haken en ogen. Want voordat je als organisatie een beslissing kunt nemen over mogelijk hergebruik van meubilair, zul je eerst moeten weten hoeveel er van alles in je organisatie aanwezig is en wanneer die meubels zijn aangeschaft. En daarna ben je er nog niet, want je zult ook de onderhoudsstaat op orde moeten hebben. Welke meubels kunnen nog mee en hoe lang nog, welke meubels moeten vervangen worden, welke kunnen hergebruikt c.q. refurbished worden en welke zijn rijp voor de sloop.

Een hele operatie, maar wanneer het eenmaal gebeurd is, levert het veel op. Niet alleen een basis voor een meerjarenonderhoudsplanning inclusief mogelijke besparingen op aanschaf, maar ook een inzicht in de besparing aan CO₂, die meteen de bijdrage van uw bedrijf aan de wettelijke klimaatdoelen inzichtelijk maakt.

Volgens een openbare publicatie van CE Delft getiteld “Footprint duurzame bedrijfsvoering Rijk” uit 2017 blijkt dat de klimaatimpact van de categorie Kantoorinrichting wordt voor 95% bepaald door meubilair. De overige 5% is grotendeels toe te wijzen aan de vloerbedekking en een kleiner deel aan de verf.

Image 1: the climate impact office furnishing
Image 1: the climate impact office furnishing

Met name de bureaustoelen zijn verantwoordelijk voor de grootste impact. Dit voorbeeld van het Rijk is illustratief voor kantoorhoudende organisaties in het algemeen.

Image 2: the climate impact per office furniture type
Image 2: the climate impact per office furniture type

En als we nog verder in deze publicatie kijken, zien we overduidelijk de verschillen in klimaatimpact tussen inkoop van nieuw meubilair en refurbished. Verbazingwekkende verschillen die toch tot leiden tot een ‘no brainer’ besluitvorming?

Table 1. Climate impact for new and refurbished furniture, kg CO2-eg per piece
Table 1. Climate impact for new and refurbished furniture, kg CO2-eg per piece
Table 2. Purchasing per furniture category
Table 2. Purchasing per furniture category

Droge cijfers op het eerste gezicht, maar snel om te rekenen naar meer aansprekende beelden zoals kilometers aan trein- of vliegreizen of groeijaren van bomen. Gegevens die het goed doen in de publieke opinie en richting mogelijk nieuwe medewerkers.

Bronvermelding: https://www.ce.nl/publicaties/download/2800

Scroll naar boven