Contact ons
← Terug naar Blogs, Podcasts & News

Werken op afstand met een ​​goede balans tussen werk en leven

  • Remote Werken
  • Werk-Privé Balans

Auteur: Justin Timmer

Justin Timmer is onze In-House Researcher. Contact hem via justintimmer@measuremen.io

De rol van werk in je leven

Werk speelt een belangrijke rol in ons leven. De exacte rol is echter verschillend tussen elk van onze levens. Het handhaven van een goede balans tussen werk en privéleven is altijd een uitdaging geweest. Maar nu, wanneer we allemaal op afstand werken, verspreiden de fysieke grenzen van het kantoor en ons huis zich. Veel werknemers wonen en werken nu op dezelfde plek en integreren werk en leven. Hoe beïnvloedt dit de balans tussen werk en privé? Om de rol van werk in ons leven te ontdekken, is het een goede vraag om je af te vragen: hoeveel identificeer je je met je werk? Stel je voor dat je op een feestje bent en iemand vraagt om wat over jezelf te vertellen, wanneer zou je werk het onderwerp van je gesprek bereiken? Je zou je werk kunnen zien als een middel om geld te krijgen en dus liever over je hobby’s praten, of je zou je werk kunnen zien als de ware representatie van jezelf, waardoor het gesprek bijna een netwerkevenement lijkt.

Twee soorten werknemers

In de extremen waren er altijd twee soorten werknemers, de “work-life balancers” en de “work-life integrators”. Aan de ene kant hebben we de work-life balancers die een duidelijke scheiding houden tussen werk en leven. De work-life balancers werken gestaag van 9 tot 5 uur, maar zodra de klok 17.00 uur bereikt, begint hun “leven”. Vanaf dat moment is hun geest volledig gericht op hun persoonlijke leven zoals hun familie en hobby’s. Het is geen verrassing dat sommige van de work-life balancers niet kunnen wachten tot het weekend en weigeren hun e-mail te controleren buiten de werkuren. Terwijl we aan de andere kant de work-life integrators hebben, hebben deze mensen hun werk en leven relatief verspreid. Echte integratoren zijn de groep mensen die onder de douche aan zakelijke voorstellen denken, het niet erg vinden om in het weekend (een beetje) te werken en graag hun familie aan hun collega’s voorstellen. We vinden de extreme integratoren meestal in de hogere niveaus van een organisatie. Veel oprichters hebben een ongekend enthousiasme over hun organisatie en kunnen niet stoppen met het denken over hun organisatie om deze beter en succesvoller te maken. Terwijl deze zelfde oprichters het moeilijk hebben om te begrijpen dat sommige van hun medewerkers (de extreme balancers), niet kunnen wachten tot het weekend begint. Wanneer je praat over hoe werk zich verhoudt tot je gevoel van eigenwaarde, komen we bij het onderwerp identiteit. Voor work-life integrators is werk sterk verbonden met hun identiteit, terwijl voor de balancers dit deel losjes is. Hoewel we de uitersten hebben besproken, bevinden veel van de medewerkers zich ergens tussen de integrators en de balancers in.

 

Het verlies van het kantoor

De effecten van de lock-down kunnen verschillend zijn tussen de work-life balancers en de work-life integrators. Omdat de integrators thuis & op kantoor al gemengd zijn, zouden ze niet direct zoveel problemen moeten hebben met thuiswerken, dat deden ze al voor een deel. Maar voor work-life balancers kunnen de directe effecten sterker zijn. Door thuis te werken, tijdens de lock-down, zijn deze medewerkers hun sterke office=work mindset kwijt. De faciliteiten en middelen gaven hun specifieke associaties en brachten hen in die werkmentaliteit. De kantoor-koffie, hun kantoor-balie en het feit dat ze zich te midden van hun collega’s bevonden die zich ook op het werk concentreerden, zorgden ervoor dat ze van 9 tot 5 konden floreren. Maar nu beginnen ze onwillig hun huis te associëren met het werk, wat voor hen ongewenst is vanwege de gevolgen voor hun persoonlijke leven. Zo kan fulltime werken in slaapkamers, op de bank of in een eenkamerappartement grote gevolgen hebben voor de slaap en kan het werknemers ook het gevoel geven dat ze de stekker niet uit het stopcontact kunnen halen. 18% van de fulltime werknemers op afstand heeft dit probleem van voortdurende belasting gemeld. Hoewel work-life balancers misschien onrustig zijn geworden door het verspreiden van werk en leven en afgeleid zijn van het werk omdat ze thuis zijn, kunnen er verschillende risico’s voor work-life integrators opdoemen. Integrators, die al sterk op het werk zijn aangesloten, hebben nu hun laatste gevoel van scheiding tussen werk en leven verloren. Het werk wordt nog meer geïntegreerd in hun identiteit. Wanneer zij bijvoorbeeld worstelen op het werk, kan dit hen persoonlijk beïnvloeden, omdat hun inspanning op het werk gerelateerd is aan hun eigenwaarde. Vooral tijdens de huidige economische uitdagingen is het waarschijnlijk dat sommige integrators een zware last voelen op hun persoonlijke schouders. 

De rol van familie

Met het werken vanuit huis wordt er meer tijd doorgebracht met en rond het gezin (voor wie familie heeft). Sterk uitgekozen werknemers kunnen tijdens het werk ‘familiebemoeienis’ ervaren, terwijl anderen eerder ‘familieafleiding’ kunnen ervaren; de wens om zich te concentreren op het gezin in plaats van op het werk. Onderzoek toonde aan dat deze sterk toegewijde werknemers meestal beter presteren en hogere posities bereiken, omdat ze niet de familiale bemoeienis hebben die hen afleidt. Maar tijdens het werken vanuit huis worden veel werknemers sterk geconfronteerd met keuzes tussen werk en gezin. Onderzoekers hebben echter ook “gezinsverrijking” aangetoond, waarbij beide partijen een wederzijds voordeel ervaren van de werk/privé-relatie. 

Discussie en tips

Werknemers, of het nu gaat om integrators of balancers, beiden staan ze voor uitdagingen terwijl ze vanuit thuis werken tussen hun werk en hun leven in. Het verlies van het kantoor confronteert hen met verschillende beslissingen die hen naar de verspreiding of de scheiding brengen. Ieder van ons heeft zijn eigen persoonlijke situatie waarin er een drang is naar integratie of scheiding tussen werk en leven. Wanneer er sprake is van bemoeienis in de vorm van een conflict tussen werk en leven, kan enige verspreiding gerechtvaardigd zijn. Het doel is dan om de interacties met familie en werk te coördineren door de waargenomen dualiteit te bespreken, zowel met managers als met familieleden, en de juiste maatregelen te nemen. Open zijn over de huidige situatie, het betrekken van het gezin bij de eisen van het werk, terwijl het betrekken van collega’s bij de eisen van het gezin, kan leiden tot wederzijds begrip. Maar een andere oplossing zou kunnen zijn om de scheiding van werk en leven te vergroten. Het maken van barrières tussen werk en leven kan fysiek zijn door het veranderen van werkplek, maar kan ook in de vorm van kleding (het dragen van een werkkleding tijdens het werk), het gebruik van IT (werk en persoonlijke accounts op je apparaten), of door het opnemen van bepaalde werk/levensovergangsrituelen in je dag (bijvoorbeeld het starten en sluiten van je werkdag met 10 minuten meditatie/luisteren op muziek).

Werk en leven lijken verschillende gebieden te zijn, maar ze zijn intrinsiek verbonden in ons leven. Zelfs als je ze volledig uit elkaar haalt, brengt de scheiding ze samen in je als persoon. Door werk betaal je voor je leven, en door het leven ben je bereid om te werken en bij te dragen aan de maatschappij. Het is meer een cyclus dan twee afzonderlijke entiteiten. Toch is de manier waarop je beide stromen door elkaar laat stromen aan jou. Soms profiteren ze van elkaar, soms bemoeien ze zich met elkaar. Toch kan de algemene gevoelsrichting (doel) van je leven in je huidige situatie; zoals een goede ouder zijn, of een uitstekende leidinggevende, bepalen hoe je je manier van leven (werk) organiseert. In ieder geval wensen we je veel succes!

Scroll naar boven