Contact ons

Heb je een vraag?

Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over iBASX Smart Office Solutions.

Zoek je antwoorden op vragen over andere oplossingen? Vind ze in het menu aan de rechterkant.

Kun je jouw antwoord niet vinden? Neem gewoon contact met ons op!

FAQ – iBASX Smart Office Solutions

Sensoren & veiligheid

 1. In welk land zijn de servers gestationeerd voor de data-transfers?
  Alle servers bevinden zich in de Europese Unie (Ierland, Frankrijk en Duitsland). De gegevensuitwisseling gebeurt steeds via beveiligde verbindingen (HTTPS).
 2. Is een iBASX Smart Office Solutions study GDPR proof?
  • De gegevens in iBASX worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. En/of noodzakelijk is in verband met het functioneren van het product, of als de klantorganisatie expliciet toestemming geeft om de gegevens te verstrekken aan een partij die bekend is bij de klantorganisatie. iBASX B.V. heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
  • De iBASX sensoren meten alleen of een werkplek bezet is of niet, en registreren geen andere gegevens. 
  • Voor het iBASX reserveringssysteem kan een werknemer zelf kiezen of zijn profiel zichtbaar is voor anderen. Zo niet, dan ben je niet vindbaar en kunnen anderen niet zien wie de werkplek heeft gereserveerd, alleen dat deze bezet is. 

Dataverzameling:

 1. Wat moet ik beschikbaar stellen tijdens de voorbereiding van een iBASX Smart Office Solution onderzoek?

  • Een lijst van alle typen werkplekken en vergaderfaciliteiten;
  • Nauwkeurige plattegronden;
  • Een lijst van werknemers (in het geval jouw organisatie geen gebruik maakt van AD verbindingen – anders wordt dit automatisch door het systeem afgehandeld);
  • De selectie van modules waarin je geïnteresseerd bent.
 2. Hoe lang moet ik meten om betrouwbare inzichten te krijgen?
  De sensoren zijn tot 98% nauwkeurig en zullen vanaf de eerste minuut betrouwbare data leveren. Wij raden aan om ten minste drie maanden te meten om betrouwbare inzichten te krijgen over een langere periode.
 3. Hoe lang duurt een iBASX Smart Office Solution onderzoek?
  De meeste van onze klanten hebben een permanente opstelling. De studie kan zo lang duren als de klant wenst. Uiteraard geldt: hoe langer iBASX wordt gebruikt, hoe effectiever het is.
 4. Waar komen de gegevens samen en waar kunnen we deze inzien?
  Alle werkplekanalyses en -inzichten worden verzameld en bekeken in ons Workplace Analytics-platform dat op elk gewenst moment kan worden geraadpleegd.
 5. Welke inzichten zullen beschikbaar zijn in het Workplace Analytics platform?
  • Bezettingsgegevens: live en historische bezettingsgraden per faciliteitstype, piekbezetting, gemiddelde bezetting, en andere meer diepgaande informatie met betrekking tot bezetting.
  • Reserveringsdata: aantal reserveringen via het reserveringssysteem die kunnen worden vergeleken met sensordata voor een volledig beeld van de bezetting.
  • (Optioneel) Data over de luchtkwaliteit: actuele en historische CO2-niveaus en fijnstofdeeltjes.
  • (Optioneel) People counter: hoeveel mensen komen in en gaan uit een ruimte binnen een gebouw op een bepaald tijdstip.
 6. Wanneer krijg ik toegang tot deze inzichten?
  De dashboards worden bij de start van het project beschikbaar gesteld in ons Workplace Analytics-platform. Dit betekent dat je tijdens en na de start van de dataverzameling direct toegang heeft tot zowel live als historische data.
 7. Worden de inzichten ook met mij besproken?
  Ja. Tijdens een Key Insights Meeting worden de inzichten besproken op een wederzijds gekozen datum, tenzij anders overeengekomen.
Scroll naar boven