Contact ons

Portal Glossary – Habital

Op deze pagina vind je alle definities van de termen en woorden die wij gebruiken bij het uitvoeren van een Habital studie.

Habital

Activititeiten

Pauze

Overige, persoonlijk en/of privégebruik (ontspannen, nadenken, typen op telefoon, eten)

Digitale vergadering (via video of telefoon)

Individueel bellen via elektronische middelen (telefoon, headset) of Virtueel samenwerken via elektronische middelen

Vergadering in persoon

Samenwerking (sociale interacties, discussies, presentaties, vergaderingen)

Hybride vergadering (deels online, deels in persoon)

Samenwerking met collega's die op kantoor werken en collega's die op afstand werken

Individueel werk dat veel concentratie vereist

Werk dat meer concentratie vereist dan standaardtaken

Individueel werk dat weinig concentratie vereist

Werk dat met een lage mate van concentratie kan worden uitgevoerd

Mobiliteitsprofiel

Kantoor werknemer

Werknemer die meer dan 80% van de tijd op kantoor werkt

Remote werknemer

Werknemer werkt meer dan 80% van de tijd thuis of op een andere locatie op afstand (niet op kantoor)

Hybride werknemer

Werknemer die gedeeltelijk op kantoor en gedeeltelijk op een externe locatie werkt

Werkplek types

Een toegewezen kamer of kantoor

Een kamer in een woning die alleen bestemd is voor werken op afstand

Een toegewezen werkruimte (geen kamer)

Een ruimte in een woning die specifiek bestemd is voor werken op afstand

Een niet aan het werk toegewezen ruimte

Een ruimte in een woning die voor andere doeleinden dan werken wordt gebruikt

Buitenruimte (balkon, tuin, enz.)

Een buitenruimte bij een woning

Een openbare ruimte (b.v. café, bibliotheek)

Een afgelegen locatie voor andere doeleinden dan werken

Een privé-ruimte (bv. co-working space)

Een afgelegen plaats waar uitsluitend wordt gewerkt

Een buitenlocatie (bv. park, strand)

Een afgelegen locatie buiten, niet verbonden aan een kantoor of een woning

De locatie van een klant

Een locatie die voornamelijk door een klant wordt gebruikt

Overige

Pendeltijd

De pendeltijd is de gemiddelde reistijd die u nodig hebt van uw huis naar uw werk. Uitgedrukt in minuten.

Onderwijs

Hoogst genoten opleiding.

Geslacht

Vrouw / Man / Genderqueer of niet-binaire / Agender / Zeg ik liever niet / Geen van bovenstaande

Uren tewerkstelling

Werkuren per week

Werkplek tevredenheid

De beoordeling over de huidige werkomgeving

Scroll naar boven