Contact ons

Workplace Maturity Model©

Je werkt voortdurend aan het verbeteren van het werkleven. Van het begrijpen van je persoonlijke behoeften in relatie met de functionele eisen, tot aan de plaatsing en elementen die deze activiteiten ondersteunen en comfort bieden. Om je door deze steeds veranderende wereld te helpen, geeft het Workplace Maturity Model© je de juiste directie.

Het Workplace Maturity Model© is een simpel model dat je helpt te ontplooien. Het ondersteunt drie verschillende gebieden van verbetering. En er zijn vier verschillende niveaus om vooruitgang te boeken. Op basis van deze dimensies is het eenvoudig om de juiste stappen te volgen. 

De drie gebieden liggen aan de start van het hele model en vormen de basis om te weten welke stap genomen moet worden op weg naar een beter werkleven. 

De gebieden van het Maturity Model© bestaan uit: middelen, activiteiten en mensen. Elk gebied heeft een focuspunt dat start bij, ‘het begrijpen van de fysieke omgeving’ naar ‘de uitgevoerde taken’ tot aan de ‘persoonlijke ontwikkeling’. De niveaus vormen een permanente cyclus en stappen van het ene niveau naar het volgende om vooruitgang te boeken. Elke cyclus maakt deel uit van de voortdurende stroom van het verbeteren van het werkleven en heeft tegelijkertijd een impact op de bottom line van een organisatie.

Justification Adaptation Engagement Acknowledgement Validation Manage Optimise Means A ctivities People

Het Workplace Maturity Model© kent vier verschillende levels:

Level 1: Acknowledgement

De organisatie is zich bewust van de noodzaak van ontwikkeling in de werkomgeving. Een nieuw werkplekconcept kan meer vrijheid, motivatie, en efficiency voor werknemers bieden en zo een positieve impact op de bottom-line creëren. Een doordringend en goed geïnformeerd managementteam dat zich hier van bewust is, is de bouwsteen van een effectieve verandering op de werkplek. De basis wordt gelegd, door te begrijpen welke fysieke middelen tot hun beschikking staan. Met deze middelen is de organisatie in staat om de omgeving op voortdurend veranderende behoeften te faciliteren.

Level 2: Validation

Door inzicht te krijgen in de beschikbare middelen, kan de organisatie beoordelen welke van deze middelen haar eigen bedrijf kunnen opwaarderen. Inzicht in hoe deze middelen worden gebruikt, maakt het mogelijk de bestaande omgeving te valideren, wat op zijn beurt informatie oplevert over de beste richting voor het toekomstige concept. Mogelijkheden en bedreigingen worden overwogen en de positieve en negatieve effecten worden geëvalueerd. Door de strategie aan te passen kan het ruimtegebruik voortdurend worden gemeten en verbeterd om aan de veranderende behoeften van de organisatie te voldoen.

Level 3: Manage

Een organisatie die een werkplekconcept heeft geïmplementeerd, moet beslissingen nemen die het concept in staat stellen mee te evolueren met de behoeften van de organisatie en de werknemers. Door inzicht te verzamelen in welke middelen worden gebruikt, hoe vaak en welke activiteiten er plaatsvinden, kan de organisatie betere beslissingen nemen over de toekomst van het concept. Er kunnen verschillende concepten worden geïmplementeerd, bijvoorbeeld Digitaal Werken, Thuiswerken, Flexwerken, of Activiteitgericht Werken. Een organisatie kan besluiten om een manier van  werken door te voeren. En de gegevens die door de diensten van Measuremen worden verzameld, kunnen helpen beslissen hoe de strategie effectief kan worden beheerd.

Level 4: Optimise

De organisatie heeft de behoefte aan permanent inzicht in de werkelijke prestaties van hun werkplek. Zij stemmen de werkplek en hun werkplekstrategie af op basis van metrics en de daadwerkelijke behoeften van hun medewerkers. Een perfecte balans tussen de voorkeuren van werknemers en het management is gevonden om de kosten tot een minimum te beperken en tegelijkertijd te investeren in het verhogen van de tevredenheid en productiviteit van werknemers. Dit stelt hen in staat om te anticiperen op veranderingen op wereldwijde schaal, maar ook op lokale veranderingen in het personeelsbestand of het behouden en aantrekken van werknemers.

Scroll naar boven